Choď na obsah Choď na menu
 


Šport a mladá generácia

 

 

Šport ako pozitívny nástroj formovania mladej generácie

 Slovensko ale aj náš Kysucký región sa môže pochváliť, že sme krajinou s tradíciami športového zázemia. Máme medzi sebou rodákov, ktorí skvele reprezentujú mesto alebo našu krajinu v medzinárodných súťažiach. Športová infraštruktúra ( športové haly, ihriská, areály športu ....) nie je síce tak vybudovaná, aby mal každý k nej voľný prístup, ale postupne sa to zlepšuje. Veľa talentov máme  aj v mládežníckych kategóriách rôznych druhov športov .

Musíme si však uvedomiť, že mladá generácia si zaslúži omnoho viac pozornosti, ako sa jej doteraz dáva.  Návyky, ktoré získajú v mladosti sa s nimi budú niesť celý život. Športovaním na hociktorej výkonnostnej úrovni získavajú sebavedomie, disciplínu, nový pohľad na  svoju osobu aj okolie, naučia sa ovládať svoje emócie a zvýrazní sa ich zodpovednosť ku kolektívu a povinnostiam. Nebudú mať problém s voľným časom, zníži sa predpoklad  vzniku chorôb počnúc prechladnutím a končiac obezitou. Dnešná mládež je vychovávaná v dobe obrovských protikladov. Škola v najlepšom slova zmysle na nich pôsobí a vychováva k budúcemu zamestnaniu a životu, po škole na ich vedomie negatívne pôsobia médiá, bulvár, reklamy. Rodičia sú benevolentní k tomu, že ich syn, dcéra celé poobedia presedí pri internete, televízii alebo počítačových hrách – možno sú radi, že ich majú doma pod dohľadom. Sú prípady, ktoré nie sú vôbec vzácne, keď večer stretnete skupinku mladých s fľašou vína a cigaretou v rukách. Potom v situácii, keď majú prebehnúť sto metrov, aby stihli autobus,  vidíme  lapajúcich po dychu a ich spotené čelá. Na tomto mieste si človek uvedomuje,  akou významnou mierou sa šport podieľa na tvorbe pozitívnych ľudských hodnôt.. Musíme však hovoriť aj negatívnych javoch života, lebo jednu z dôležitých prevencií voči zlu ponúka práve šport..

Hoci je minulosťou obdobie, kedy sa športovalo masovo a často bez odborného vedenia, myšlienka mala svoj hlboký zmysel.   Popchnúť je treba učiteľov telesnej výchovy na školách, trénerov žiackych a mládežníckych športových kolektívov i jednotlivcov a v neposlednom rade aj rodičov, aby sa väčšou mierou začalo s presadzovaním zdravého životného štýlu. Je potrebné obmedziť vznikanie usedenej počítačovej generácie, ktorá má málo chuti využívať aktívne voľný čas. To má negatívny dopad na fyzickú ale aj psychickú pripravenosť mladej generácie na život dnešnej stresom oplývajúcej spoločnosti.

Prichádza nanovo čas prebudiť kompetentných ľudí vo verejnej správe, ktorí majú na starosti organizáciu a financovanie športu, lebo takáto podpora nesie o. i. aj prvky solidarity  a umožňuje športovanie mládeži aj zo sociálne slabších vrstiev. Pritom z tejto mladej generácie nemusia vyrastať len talenty, ktoré sú uplatniteľné v rôznych druhoch vrcholového športu. Je zaužívané, že financovanie športu v Slovenskej republike závisí od úrovne danej športovej aktivity a až v druhom rade od jej významu pre obyvateľov. Preto na úrovni mestských klubov a  rekreačného športovania prevláda priame financovanie športových aktivít najmä samotnými športujúcimi občanmi, ďalej obcami a samosprávnymi krajmi. Svoj rozpočet si organizácie dopĺňajú z členských príspevkov, vlastných aktivít a najpopulárnejšie športy získavajú časť financií aj od komerčných sponzorov  .

Nie som odborník v oblasti športu, ale myslím si, že dotácie sú poskytované aj športovcom a klubom, ktorí často nie sú na to odkázaní alebo ich výška nie je primeraná. Stretávame sa s tým, že podpora býva selektívna a často neefektívna. Jedná sa o dotácie profesionálnym športovcom alebo športovcom, ktorým štartovné a odmena za umiestnenie prinesie slušné finančné prostriedky. Manažéri verejných športových klubov  sa musia správať viac manažérsky, teda nesmú sa spoliehať len na prostriedky z dotácií poskytnutých mestom prípadne peniaze od sponzorov. Sami musia byť aktívni a pracovať tak, akoby existencia klubu bola závislá len od nich a dosiahnutých výsledkov. Samotní športovci musia prispieť k návštevnosti svojich podujatí či už svojimi výkonmi a kreativitou. Dospelí športovci sa musia zapájať do práce s mládežou aj svojou aktívnou účasťou na mládežníckych a školských turnajoch. Vtedy možno docieliť, že športové podujatia v meste sa stanú spoločenskými udalosťami s vysokou návštevnosťou a budú sa ich zúčastňovať celé rodiny – tak, ako je to vo svete bežné. Vtedy sa zmysel verejnej podpory z pohľadu daňového poplatníka nestráca, ale bude mať veľký význam.

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.